yes ano (often confusingly abbreviated 'no')

no ne

hello! ahoj!

goodbye! Na shledanou

How are you? Jak se máte? (formal)

 

 

good day Dobrý den

good morning Dobré ráno

dobrý večer

good night Dobrou noc

 

i thank you dĕkuji

we thank you dĕkujeme

thank you very much dĕkuji mockrát

it was nothing Není zač

please prosím

you're very welcome Prosím, slečno

excuse me S dovolenim

forgive me sorry promiňte

 

the (sing) ten, ta, to (m,f n)

the (plural) ti, ty, ta (m,f n)

 

I          

we       my

you      vy (frml)

 

passport pas

name jméno

 

Do you speak English? Mluvíte engleski?

I don't understand Nerozumím

 

left vlevo

right vpravo

straight ahead rovnĕ

 

where is the train station please? Prosím, kde je nádraží?

where is the bus stop? Kde je autobusová zastávka?

Entrance vchod

exit východ

 

open otevřeno (LP had: otevženo)

closed zavřeno (LP had: zavženo)

 

how much is that? Kolik to stojí?

where is the post office? Kde je pošta?

Kde je telefon?

call the police! Zavolejte policii!

call a doctor! Zavolejte prosím lékaře!

 

Where are the toilets please? Prosím, kde je WC?

 

banka

pošta

muzeum

church kostel

hotel

 

nula

jeden (-dna, -dno)

dva (dvĕ)

tři

čtyři

pĕt

šest

sedm

osm

devĕt

deset

jedenáct

dvanáct

třináct

čtrnáct

patnáct

šestnáct

sedmnáct

osmnáct

devatenáct

dvacet

dvacet jeden

dvacet dva

třicet

čtyřicet

padesát

šedesát

sedmdesát

osmdesát

devadesát

sto

sto jeden

dvĕ stĕ

 

tisíc

 

pondĕlí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

nedĕle

The Czech alphabet

Aa

Bb

Cc

Čč

Dd

Ďď

Ee

Ĕĕ

Ff

Gg

Hh

Ch ch

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Ňň

Oo

Pp

Qq

Rr

Řř

Ss

Šš

Tt

Ťť

Uu

Vv

Xx

Yy

Zz

Žž