single-serving home > Languages > Swahili

Isabelle created this translation, and would like everyone to know that her favorite Swahili phrase is: Weka taka-taka katika pipa., which means, "Use the litter bin/garbage can.

Check out these excellent Swahili language lessons.

Isabelle has tried to be as colloquial as possible.

(important: i is pronounced ee. i.e. siwezi = seewehzee)

hello/good morning
jambo
yes
ndio
no
hapana
Good evening.
Habari za siku.
See you later.
Tutaonana.
What's up?
Habari?
please
tafadhali
sorry
pole
open/closed
wazi/funga
pull/push
kutoa/kusukuma
small/big
ndogo/mkubwa
Do you speak English?
Unasikia kiingereza?
I don't speak Swahili.
Siwezi kusema Kiswahili.
I only speak a little Swahili.
Nasema Kiswhahili kidogo tu.
I understand.
Nasikia.
I don't understand.
Sikusikia.
Could you say that again please.
Sema mara ngine, tafadhali.
Could you please speak more slowly.
Sema pole pole, tafadhali.
Could you write that down.
Naweza kuandika, tafadhali.
My bag/wallet/passport was stolen!
Wameiba mfuko/karatasi/cheti cha njia yango!
I need a doctor!
Nataka daktari!
sick
mugonjwa
enough
basi
Call the police!
ita polisi
Good bye!
kwaheri
How are you?
Habari?
Good, thanks, and you?
Mzuri, asante, habari ya kwako?
Thank you very much.
Asante sana.
Very well, thanks.
Mzuri sana, asante.
good
mzuri
very good
mzuri sana
please
tafadhali
You're welcome.
Karibu.
May I?
Wezekana?
Excuse me.
Samahani.
a little
ndogo
What is your name?
Jina lako nani?
My name is Mahimbo.
Jina langu Mahimbo.
straight ahead
moja pa moja
Is anyone there?
Hodi!
Where is...?
Iko wapi...?
beach/ocean
bahari
right
kuria
left
kushoto
mon
jumatatu
tue
jumainne
wed
jumatano
thurs
alhamisi
fri
ijumaa
sat
jumamosi
sun
jumapili
How old are you?
Ulizaliwa moika gani? (what year where you born?)
Where were you born?
Ulizaliwa wapi?
I'm American.
Mimi ni Americani.
I am English.
Mimi ni Ingereza.
I come from Belgium.
Mimi na toka Ubelgiji/Kifransa(France)/America/Germani/Ingeresa. (England)
Have you ever been to Kenya?
Umekwisha kutembeya Kenya?
never
bado
litter/trash
taka taka
Use the garbage can.
Weka taka taka katika pipa.
I'm on a trip.
Miko na safari.
holiday/bank holiday
siku kuu
Where do you work?
Unafanja kazi wapi?
I work as a doctor.
Kazi yangu ni daktari.
Where do you come from?
Unatoka wapi?
how much?
Ngapi?
a little/small
ndogo/kidogo
a lot/big
mingi/mkubwa
give me
leta
a pen
karamu
1
moja
2
mbili
3
tatu
4
inne
5
tano
6
sita
7
saba
8
nane
9
tisa
10
kumi
11
kumi na moja
12
kumi ne mbili
20
ishirini
30
sarasini
40
arubaini
50
hamsini
60
sitini
70
sabini
80
themanini
90
tisini
100
mia moja
200
mia mbili
1000
elfu moja
2000
elfu mbili
beer
pombe/beer
I would like to pay.
Mi nataka kulipa.
Where are the toilets?
Choo iko wapi?
Where is the bank?
benki iko wapi?
men/women
wanaume/wanawake
there
kule
It's there.
Iko kule.
yesterday
djana
today
leo
tomorrow
kesho
The day after tomorrow.
Kesha kutwa.
morning
asubuhi
evening
usiku
What do you want?
Unataka nini?
Who do you want?
Unataka nani?
What are you doing?
Unafanya nini?

Of course, I'm just a "muzungu" (white person) so maybe some may disagree with my grammar... but i'm pretty sure i didn't make too many mistakes!

Swahili Language Links

Kiswahili Home Page

Useful Swahili

Swahili Online Study Aids

Kiswahili Grammar Notes

Swahili bad words from insultmonger.com (warning: porn ads on some pages)