single-serving home Phrase Guides Polish -

 

Numbers 0.2

0...... zero

1...... jeden

2...... dwa

3...... trzy

4...... cztery

5...... pi´ç

6...... szeÊç

7...... siedem

8...... osiem

9...... dziewi´ç

10.... dziesi´ç

11..... jedenaÊcie

12.... dwanaÊcie

13.... trzynaÊcie

14.... czternaÊcie

15.... pi´tnaÊcie

16.... szesnaÊcie

17.... siedemnaÊcie

18.... osiemnaÊcie

19.... dzi´wi´tnaÊcie

20.... dwadzieÊcia

21.... dwadzieÊcia jeden

22.... dwadzieÊcia dwa

23.... dwadzieÊcia trzy

30.... trzydzieÊci

40.... czterdzieÊci

50.... pi´çdziesiàt

60.... szeÊçdziesiàt

70.... siedemdziesiàt

80.... osiemdziesiàt

90.... dziewi´çdziesiàt

100...sto

101.. sto jeden

102.. sto dwa

111... sto jedenaÊcie

125...sto dwadzieÊcia pi´ç

200...dwieÊcie

500...pi´çset

1000..tysiàc