single-serving home Phrase Guides -

logo
phrase guides

Slovak
advanced search
Site Map
What's New
Buy Colloquial Slovak: A Complete Language Course.
Buy Lonely Planet Czech & Slovak Republics (3rd Ed). A great guide for someone visiting either of the two countries. If you are just going to Prague, there are city guides available.

Slovak

Slovensko

Check out Bratislava: In Your Pocket. Their guides are always up-to-date, and quite complete, plus they're cheap. If you don't order one beforehand, they are available at most kiosks in Bratislava.

Slovak instruction books from slovensko.com in association with Verbatoria Consulting.

Jancada has a good foreign language page for Slovak

yes áno (often confusingly abbreviated 'no')

no nie

hello! ahoj!

goodbye! Dovidenia

I thank you d'akujem

excuse me / forgive me

prepáčte mi/ odpuste mi

I don't understand Nerozumiem

left vľavo

right vpravo

straight ahead rovno

where is the train station please? Prosím, kde je vlaková stanica?

where is the bus stop? Kde je autobusová zastávka?

Entrance vchod

exit východ

open otevrené

closed zatvorené

how much is that? Koľko to stojí?

where is the post office? Kde je pošta?

Kde je telefon?

call the police! Zavolajte políciu!

call a doctor! Zavolajte prosím doktora/lekára!

banka

pošta

múzeum

church kostol

hotel

jeden (-dna, -dno)

dva (dvĕ)

tri

štyri

pät

šesť

sedem

osem

deväť

deseť

sto

tisíc

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

The Czech alphabet

43 lettersÄ伾ÁáÉéÍíÓóÚúÝý

Aa

Bb

Cc

Čč

Dd

Ďď

Ee

Ĕĕ

Ff

Gg

Hh

Ch ch

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Ňň

Oo

Pp

Qq

Rr

Řř

Ss

Šš

Tt

Ťť

Uu

Vv

Xx

Yy

Zz

Žž

Don't go to the Alternative Slovak Dictionary unless you want to learn the bad side of the Slovak language.